Bizipoza Elkartea > Denak > Kale dor kayiko ikus entzunezkoa