Izan gure lagun-OTSAILAK 24

GURE SEÑEAK

Gaixotasun arraroa edo ezintasun haundia pairatzen duten neska-mutil eta bere familiei babesa eta laguntza eskaintzeko sortutako elkartea da.

Kantuaren liburuxka

Egilea: tapuntu